Logo

Vodní čerpadla, filtrace a vše pro zahradní jezírka

Představujeme Vám kouzelný svět vody
OASE Krmiva Filtrace PROFICLEAR Stavíme jezírko
Zahradní jezírka OASE > Zahradní jezírka > Vodní rostliny do jezírka

Vodní rostliny do zahradního jezírka

vodní-rostliny-do-jezírkaKaždé zahradní jezírko je živé. A právě dojem života dávají každému jezírku právě vodní rostliny. I v přírodě ( až na vyjímky typu vysokohorských jezer) najdeme prakticky v každé vodní nádrži nějaké druhy vodních rostlin. A logicky tomu tak je i u jezírek.Vodní rostliny obecně splňují v nádržích ( a zde hovoříme o všech typech jezírek) dvě základní funkce - estetickou a čistící. Ani jedna z nich není hlavní, a obě by měly jít vždy ruku v ruce, společně, a žádná z nich by neměla být upřednostňována na úkor té druhé

Vodní rostliny a čištění vody

Je zcela nezpochybnitelným faktem, že vodní rostliny pomáhají čistit vodu. Celá kategorie zahradních jezírek, tzv. samočistících biotopů, je na této myšlence postavena. A v čem spočívá? Během vegetačního období vytváří vodní rostliny (pro tyto účely vhodně zvolené druhy) velké množství zelené hmoty. Jako zdroj pro ní využívají živiny, volně rozpuštěné ve vodě a dnových sedimentech.  Pokud se nám na konci nebo během sezony podaří zelenou hmotu z jezírka odstranit ( a například zkompostovat) , ochudili jsme celý systém jezírka o živiny, které by mohly vést k růstu řas a zakalení vody.Proč mají ale často majitelé těchto jezírek založených na čištění vody pouze rostlinami potíže s kvalitou vody? Důvodů je několik, či spíše celá řada:

 • Jak první je malá osázená plocha jezírka. U vodních rostlin ( na rozdíl od empiricky zjištěných údajů výrobců filtrace do jezírek) je obtížné stanovit filtrační výkon trsu rostlin, nebo třeba metru čtverečního osázené plochy. Taková výsadba pak obvykle bývá podhodnocena vzhledem k potřebám jezírka.
 • Osazení nádrže rybami
  Až na vyjímky se počítá tak nějak automaticky s tím, že pokud chceme čistit vodu pomocí vodních rostlin, vyloučíme okrasné ryby do jezírka. Ty totiž vedou obvykle k jejich přikromování (a přes jejich výkaly k následné větší zátěži systému) a navíc efektivně likvidují zoo i fytoplankton v nádrži, který samočištění vody výrazně napomáhá
 • Nevhodně zvolené  druhy vodních rostlin
  Většina jezírek by se dala označit jako na živiny chudá voda. Je tudíž přirozené, že velké části druhů vodních rostlin v těchto vodách příliš neprosperuje. Pokud zvolíme druhy vodních rostlin vyžadující dostatek živin, může snadno dojít k jejich úhynu a sekundárnímu znečištění jezírka biomasou rozkládájích se zbytků rostlin.
 • Relativně krátká doba růstu
  Vodní rostliny se v našich klimatických podmínkách začínají rozrůstat nejdříve na přelu března dubna, a prosperují zhruba do konce září, tedy necelých 6 měsíců .  Dalších několik měsíců pak mohou pomoci jezírkové filtrace
 • Špatná údržba jezírka
  Zákon zachování hmoty platí i u zahradních jezírek.  Pokud nebudeme na podzim pečlivě odstraňovat zbytky vodních rostlin, dojde k jejich následnému rozkladu a ovlivnění kvality vody.

Vodní rostliny jako okrasný prvek jezírka

Jezírko bez vodních rostlin vypadá zvláštně, ani v přírodě se nádrží bez nich příliš nevyskytuje. Vodní rostliny se bezpochyby podílí na celkovém dojmu z jezírka, a ten musí být na první pohled přesvědčivý. Jednotlivé druhy vodních rostlin vybíráme ale nejen podle toho, jak se nám vizuálně hodí do té které části jezírka, ale především podle jejich životních nároků - a tou je především hloubka výsadby. Existují druhy vodních rostlin do různých hloubek nádrže, a toto doporučení bychom měli při výsadbě vždy respektovat. 
I přesto, že dodržíme předepsanou hloubku výsadby se může stát, že některé druhy rostlin v jezírku prostě neporostou. Je to stav, se kterým nemá smysl příliš bojovat , a je lépe tedy na volná místa vysazovat takové druhy, které buď v nádrži bezpečně prospívají, nebo nové druhy k vyzkoušení.

Důležité je zmínit negativní vliv přípravků na potlačení růstu řas v jezírku.  Vodní rostliny a zelené řasy se od sebe příliš neliší, a údaje o bezpečném použití chemických přípravků v jezírku berte vždy s velkou rezervou - a to zvláště při opakovaném použití jakékoli chemie do zahradního jezírka.  Účinné látky mají vždy vliv i na růst vyšších vodních rostlin, a tak by snahou každého majitele jezírka používat tyto přípravky opravdu pouze v nejvyšší nouzi, a ne jako prevenci či systémové řešení problémů jezírka

Zpět na zahradní jezírka

 

Oase Filtrace       OASE-technologie pro zahradní a koupací jezírka | Webdesign od nete.cz | Použité foto archiv OASE GmbH | Mapa stránek | Obchodní podmínky